Genbevaring


Genbevaring


På denne side kan du læse om genbevaring på det internationale og nationale plan i Danmark, der bla. foregår med henblik på sikring af en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion .

Du kan også læse om Landhønseringens arbejde med genbevaring af Danske Landhøns.


I Landhønseringen arbejder vi aktivt med genbevaring. Men hvad menes der med bevaring? hvorfor er det vigtigt, og hvordan deltager vi aktivt til bevaringen?


Med bevaring menes:


Bevaring af genressourcer, sikring af diversitet (mangfoldighed) i hønsenes gener samt kontrol af indavl.


Man ved, at diversitet i hønsenes gener giver sunde og robuste høns (krydsningsfrodighed), så der også er en rimelig sandsynlighed for, at Danske Landhøns er en eksisterende og levedygtig race i Danmark i fremtiden.
Sportsavl vil ofte reducere diversiteten i dyrenes gener ved at udelukke bestemte dyr.


Hvad er baggrunden for ønsket om at bevare Danske Landhøns?

FAO

FN´s levnedsmiddel- og landbrugsorganisation FAO (Food and Agriculture Organasation) har i mange år arbejdet med bevarelse af genressourcer.


I september 2007 vedtog man den Globale Handlingsplan, som Danmark har ratificeret. Herefter kom der for alvor gang i arbejdet i Danmark, idet de enkelte nationale myndigheder skulle bære hovedansvaret for planens gennemførelse, herunder også financieringen.


Du kan se mere i nedenstående link:


http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/genetics/documents/AnimalDiversitydansklav.pdf


Miljø- og Fødevareministeriet


I dag er det Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager arbejdet med sikring af genressourcer i Danmark.


Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat det rådgivende Bevaringsudvalg for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer, det vi i daglig tale kalder Bevaringsudvalget, der har til formål at:


  • Rådgive Miljø- og Fødevareministeriet i spørgsmål om bevaring af genressourcer hos oprindelige danske husdyr.


  • Bistå med at fremme den fælles bevaringsindsats for oprindelige danske husdyrracer, og dermed sikre den fremadrettede bevaring af genressourcer.


Bevaringsudvalget tager sig også af den overordnede koordinering af arbejdet med økonomisk dyre-, forenings- og projekttilskud.


Landhønseringen har søgt og modtaget foreningstilskud i 2018.


Du kan læse mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk


Hvorfor bevare Danske Landhøns som en genressource?


  • Danske Landhøns har eksisteret i Danmark siden jernalderen, er tilpasset det danske klima, og er hårdføre og modstandsdygtige overfor sygdomme.


  • Danske Landhøns har været holdt som husdyr gennem århundreder i Danmark og har bidraget til danskernes opretholdelse af livet via deres produktion af protein fra æg og kød.


  • Danske Landhøns er endvidere nøjsomme, gode æglæggere, flittigt fødesøgende og i stand til at finde størsteparten af deres føde selv, hvis de får lov at gå frit.


Derfor er Danske Landhøns, som en af mange gamle husdyrracer fundet bevaringsværdige som husdyrgenetisk ressource.Det nationale formål med Danske Landhøns som genressource


Det overordnede nationale formål med at have Danske Landhøns som en husdyrgenetisk ressource er, at sikre en fremtidig bæredygtig fødevareproduktion, som vil kunne have fordel af at få tilført ny genetisk variation fra Danske Landhøns.


Det antages endvidere, at det er værdifuldt at have Danske Landhøns som en genressorce for at kunne tilpasse fremtidens høns til fremtidens produktionsvilkår i forhold til bla.:


  • At finde nye genkomponenter mod sygdomme.


  • At udvikle kvalitetsfødevarer med særlig smag.


  • At udvikle høns der er særligt velegnet til økologi.


  • At udvikle høns, som vil kunne trives under kommende klimaforandringer.


Hvordan arbejder Landhønseringen aktivt med bevaring af de Danske Landhøns?


Opgaven for Landhønseringen med at bevare gener fra Danske Landhøns består i at samle hønseavlere i foreningen, der kan og vil arbejde med deres Danske Landhøns som en levende genressource, der eksisterer i form af bevaringsavlernes levende landhønseflokke.

Hos nogle andre gamle husdyrracer, man ønsker at bevare gener fra, nedfryser man eksempelvis sæd.


For at sikre, at genressourcerne i vores Danske Landhøns er sunde og levedygtige, ved man som sagt, at mangfoldighed/diversitet i hønsenes gener er vigtig.


Derfor er en af Avls- og Bevaringsudvalgets opgaver i Landhønseringen også at rådgive og vejlede de godkendte bevaringsavlere i tilførsel af gener fra andre Danske Landhøns gennem udveksling af æg eller levende dyr.


Der lægges vægt på, at hønsene i bevaringsbesætninger har forhold, der giver mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter og adfærd, for også der igennem at forblive sunde, robuste og levedygtige høns, der er i stand til at reproducere sig selv på naturlig vis.


Det handler bla. om, at hønerne lægger gode befrugtede æg, er i stand til at udruge æggene og føre og passe på kyllingerne, som en sund Dansk Landhøne skal kunne.


Landhønseringen har valgt at koncentrere  genbevaringsarbejdet omkring de store brune Danske Landhøns og de store brune lutter.


Under denne fane Genbevaring kan du læse mere om Landhønseringens Kriterier for deltagelse i bevaringsavl af store brune Danske Landhøns og store brune lutter samt samarbejdsaftalen med det nationale Bevaringsudvalg.