Aktiviteter

Aktiviteter i 2023


Juni: Der afholdes generalforsamling hos Rudi den 10. juni, se indkaldelsen under referater/dokumenter.


Februar

Vi har afholdt bestyrelsesmøde i februar og har pt. følgende plan:


Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

I marts måned deltager vi (Rudi Knudsen) i avlermøde for avlere af gamle danske bevaringsværdige husdyr.
Det er Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer hos oprindelige danske husdyrracer, der
afholder mødet på Det Grønne Museum i Grenå. Vi vil forsøge at søge hjælp hos eksperter på området
omkring bevaring og udbredelse af landhøns og lutter. Vi håber, at Rudi kan få gode råd med hjem fra
mødet fra de folk, der avler andre gamle danske husdyr racer og fra fagfolkene fra Bevaringsudvalget. Vi
informerer jer, når vi bliver klogere.


Generalforsamling

Den 10. juni 2023 vil vi afholde generalforsamling for Landhønseringen.
De først kyllinger er på vej, nysgerrige som altid. Flere
skrukhøner ligger på æg, så der kommer snart flere. Vi
ser frem til den nye avlssæson.
Rudi er så venlig at lægge hus til arrangementet på sin dejlige ejendom i Tvis ved Holstebro. Rudi vil vise
sine flotte landhøns frem og der vil være mulighed for at få en snak om landhøns med erfarne avlere, der
gerne giver gode råd om avl og det daglige liv med høns og kyllinger. Der kommer mere information om
dette arrangement senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. juni.


Avlermøde på sjælland?

Hvis der er nogen af jer avlere på Sjælland eller Fyn, der har lyst til at vise jeres landhøns frem og lægge
have og hønsegård til et lignende arrangement i eftersommeren, hører vi meget gerne fra jer. Vi skal nok
møde op og stå for det praktiske.

Lige nu vurderer vi, at det er denne form, hvor vi nyder hønsene i én
besætning ad gangen, der er muligt. Vi må jo ikke overtræde de veterinære regler ved at bringe ikke
vaccinerede dyr fra forskellige besætninger sammen og risikere smittespredning.


Vi ønsker jer alle et rigtig skønt forår med glade Landhøns og nye dejlige kyllinger.